Green News

Chyby, ktoré najčastejšie robíme pri triedení odpadu

Pinterest LinkedIn Tumblr

Podľa prieskumov triedi odpad takmer 90 % obyvateľstva, je to hlavne papier, sklo a plasty. Triedenie odpadu dnes už väčšina z nás vníma ako úplne prirodzenú vec a odpad triedi viac menej zo zvyku. Stále sa však objavia aj nejaké tie chybičky. Katarína Kretter, riaditeľka oddelenia komunikácie z OZV ENVI – PAK vysvetľuje, akých 5 najčastejších chýb robíme pri triedení.

 Chyba č. 1: Nestláčame fľaše, plechovky a iné odpady

PET fľaše, plechovky, ale aj iné odpady z plastov či krabice a papierové kartóny treba pred vyhodením do zbernej nádoby poriadne stlačiť a tak zmenšiť ich objem. Keď sa nestlačia, zaberajú zbytočne veľa miesta a oveľa skôr zaplnia zbernú nádobu. Zberová spoločnosť tak vyváža vzduch.

Napríklad do kontajnera s objemom 1100 l sa zmestí približne 733 stlačených 1,5 litrových PET fliaš, nestlačených sa ich tam zmestí len 200, čo je takmer štvornásobne menej. Navyše, keď sú kontajnery preplnené, oveľa skôr vznikne okolo nich neporiadok z odpadu, ktorý sa do kontajnera nezmestil.

Chyba č. 3: Obaly pred vyhodením umývame

Ak sú obaly len jemne znečistené, umývať ich nemusíme. V procese recyklácie dochádza k odstráneniu nečistôt. Ak sa chcú ľudia vyhnúť zápachu, na vypláchnutie sa dá použiť úžitková voda.

Ak sú však plasty plné tekutín a obaly obsahujú hrubé zvyšky potravín alebo kozmetiky, môžu znečistiť aj ďalší vytriedený odpad. Ten  nie je vhodný na recykláciu, a preto putuje rovno na skládku alebo do spaľovne.

Chyba č. 4: Kovové obaly netriedime, pretože nemáme kontajner na kov

To, že v obci chýbajú kontajnery alebo vrecia na kov, neznamená, že sa táto zložka netriedi. V takom prípade sa kovové obaly spravidla triedia spoločne s plastmi a nápojovými kartónmi do žltého kontajnera či vreca. Systém zberu sa môže od obce k obci líšiť, preto sa treba informovať u lokálnej zberovej spoločnosti alebo na webe obce.

Chyba č. 5: Veľkoobjemový a stavebný odpad hádžeme do bežných kontajnerov

Drobný stavebný odpad, ako napríklad tehly, kachličky či dlaždice, ale aj veľkoobjemový odpad ako starý nábytok, zrkadlá, umývadlá a koberce nepatria medzi zmesový ani triedený odpad, a preto ich nevyhadzujeme do bežných kontajnerov. Je potrebné ich zaviesť na zberný dvor, prípadne si treba počkať na zber veľkoobjemového odpadu, ktorý pravidelne zabezpečuje každá obec, mesto či mestská časť.