Súťaž

Kto vyhlasuje EKO fotosúťaž ?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Vyhlasovateľom súťaže je slovenská spoločnosť GreenCon International. Jej dvaja majitelia výrazným spôsobom prispievajú k riešeniu problémov s hromadiacim sa odpadom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vyvinuli vo svete unikátnu technológiu spracovania rôzneho odpadu a zvyškových materiálov, z ktorých vzniká stavebný materiál.

Okrem jeho výroby a uvádzania do užívania pre každého z nás, sa venujú aj osvete v oblasti ekológie. Konkrétne, samozrejme, téme triedenia a hlavne recyklácie odpadových materiálov.

O triedení a recyklácii sa dnes hovorí naozaj veľa. Na druhej strane o tom, kde skutočne skončí vytriedený odpad, čo všetko sa z neho dá vytvoriť a ako sa dá použiť sa už hovorí oveľa menej.

V spoločnosti GreenCon sa rozhodli prispieť k zmene a aj prostredníctvom podpory zelených aktivít či súťaží ľudí motivovať k záujmu o eko témy.

Viac o spoločnosti a jej unikátnej technológii sa dočítate na www.greencon.sk .