Green News

Triedite odpad? Viete aj, čo z neho bude potom?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Podľa štatistík každý Slovák vyprodukuje ročne približne pol tony komunálneho odpadu. To je obrovské číslo, najmä keď si uvedomíme, že by stačilo veľmi málo na to, aby sa výrazne zredukovalo. Nie je totiž žiadnym prekvapením, že aj keď sa o triedení odpadu hovorí stále viac, väčšina z nás mu nevenuje dostatočnú pozornosť. Už len vytriedenie bio odpadu by znamenalo výraznú zmenu k lepšiemu, pretože objem komunálu navyšuje približne o tretinu. To isté platí aj pre rôzne materiály, ktoré sú ďalej recyklovateľné a použiteľné.

Recyklácia – magické slovo

Zmyslom triedenia odpadu nie je ani tak triedenie samotné, ako to, že sa ním odpad roztriedi na ďalej použiteľný materiál, ktorý by sa mal aj ďalej spracovať. Zmenší sa tým množstvo a obsah skládok či spaľovní, ale hlavne časť odpadu úplne zmizne, keďže z neho vzniknú nové produkty. Vznik nových vecí z odpadu, resp. z niečoho použitého, je zmyslom recyklácie. Presne toto je dôvod, pre ktorý triedime odpad. Každý z nás, kto doma svedomito roztriedi svoje smeti a potom ich rovnako dôsledne vyhodí do určených smetných nádob, robí to s nádejou, že im dáva (minimálne papieru a plastom) druhý život. Po vynesení vriec s odpadom odchádzame spokojne domov s vedomím, že sme urobili niečo pre planétu, ale už nie tak často vidíme aj konkrétny výsledok.

Slováci vo svete nezaostávajú

Každý pozná toaletný papier, noviny či obaly na vajíčka. To všetko sú reálne dôkazy recyklácie a reinkarnácie niečoho starého do nového funkčného produktu dennej spotreby. Zvyšujúci sa dopyt po ekologickejšom, a teda udržateľnejšom spôsobe života tiež zvyšuje tlak na jednotlivých výrobcov. Tí, ktorí sú na trhu roky, sa odhodlávajú k zmenám, ale objavujú sa stále noví podnikavci či startupisti, ktorí prinášajú nové spôsoby výroby, nové možnosti spracovania a využitia rôznych materiálov. Tento trend je celosvetový, ale ani medzi Slovákmi nie je núdza o originálne nápady, o ktoré má záujem celý svet. Počuli ste napríklad o stavebnej doske z recyklovaného materiálu? Viete si predstaviť, že z vytriedeného odpadu je možné postaviť celý dom? Hoci to môže znieť nepravdepodobne, je to tak, a možno ešte väčším prekvapením pre vás bude, že tento nápad a jeho realizáciu, úplne novú technológiu výroby a výrobné stroje, majú na svedomí dvaja Slováci, ktorí spolu založili spoločnosť GreenCon. Pod touto značkou sa doslova do celého sveta, a veľmi rýchlo, šíri myšlienka spracovania rôznych druhov odpadu, ktorý dostáva druhú šancu v podobe stavebného materiálu – dosiek GECON.

Výnimočný produkt

Ich pridanou hodnotou nie je len to, že sú z recyklovaného materiálu a že sú aj ďalej recyklovateľné. Je na mieste vyzdvihnúť hlavne ich funkčnosť, široké spektrum možných využití a vlastnosti, ktoré takmer vo všetkom prekonávajú súčasnú konkurenciu na trhu. Doska GECON je vyrábaná na Slovensku vyvinutou a chránenou technológiou, ktorá zásadným spôsobom znižuje emisnú stopu pri výrobe dosiek a recykluje rôzne druhy vstupných materiálov, ktoré sa bežne recyklovať nedajú, na 99 %. Vo firme GreenCon tieto materiály dostávajú druhú šancu a po spracovaní spĺňajú prísne normy EÚ. Dosky sú vyrábané bez obsahu zdraviu či prírode škodlivých látok (aj bez formaldehydu).

Dá sa to

Aj spoločnosť GreenCon je dôkazom toho, že triedenie a recyklácia odpadu má zmysel a môže mať aj reálne výsledky, ktoré viete chytiť do ruky, sú použiteľné a potrené pre drvivú väčšinu z nás. Veď už asi každý z nás niekedy prerábal bytové jadro alebo inú izbu v domácnosti, prípadne sa chystá na podobné práce teraz. Je len na nás všetkých, ako zodpovedne sa k myšlienke recyklácie postavíme. Aby sme to na záver trochu odľahčili, vedzte, že s recykláciou je to rovnaké ako pri diéte – obe začínajú už v obchode. Ak nechcete po nociach vyjedať maškrty, nekupujte ich, a ak chcete žiť ekologickejšie, tiež by ste podľa toho mali nakupovať. Sledujte označenia na obaloch a kupujte tie, ktoré sú ďalej recyklovateľné alebo už aspoň boli recyklované. Vyhľadávajte a podporujte svojím nákupom výrobcov spracovávajúcich zdanlivo nepotrebný odpad a prispievajúcich tak k riešeniu problému, ktorý sa týka každého z nás.