Green Style

Šetrite aj pitnou vodou

Pinterest LinkedIn Tumblr

Nielen v záhrade, ale aj v domácnosti môže každý z nás ušetriť hektolitre vody, ktoré by sme inak doslova spláchli dolu kanálom.

  • Odpadová voda

Aj pitnú vodu môžete šetriť rozumne, ak sa rozhodnete využívať tzv. „sivú vodu“. Sivá voda je voda odtekajúca z umývadiel, vaní a práčok, ktorá sa dá použiť na polievanie rastlín (na rozdiel od „čiernej vody“ z toaliet, ktorú je potrebné špeciálne upraviť). Aj keď tento trend ešte nie je na Slovensku veľmi rozšírený, v zahraničí si našiel skutočne veľkú obľubu. A nie je sa čomu čudovať. Využívanie sivej vody nielenže znižuje náklady domácnosti, ale tiež šetrí životné prostredie.

Hospodárenie so sivou vodou začína jej zberom do zbernej nádoby, v ktorej sa následne vyčistí. „Akumulačnú nádrž je najlepšie umiestniť do zeme alebo suterénu budovy, kde je dostatočne chránená pred svetlom a ohrievaním. Veľkosť zbernej nádoby závisí od systému sivej vody a tiež technológie čistenia. Tá môže byť chemická, mechanická, biologická alebo prirodzená. Sivá voda by sa ale nemala skladovať príliš dlho (ideálne 24 hodín), takže veľkosť nádrže by mala byť tomu úmerná,“ vysvetľuje špecialista.

Okrem využívania odpadovej vody je ďalšou možnosťou používanie úsporných zariadení na reguláciu prietoku vody. Tieto spôsoby sa využívajú predovšetkým v panelákových bytoch, kde využívanie systému sivej vody môže byť komplikované alebo nie je realizovateľné.

  • Šetrenie v kúpeľni

V kúpeľni môžete na sprchovú batériu namontovať sprchový šetrič. Jeho inštalácia je veľmi jednoduchá. Šetrič sa skrutkuje na časť medzi batériou a hadicou sprchy. Dodáva sa so štandardným nastavením, ktoré ale môžete hocikedy zmeniť.

  • Nezabúdajme na kuchyňu

Perlátor je zariadenie, ktoré namontujete na kuchynskú alebo kúpeľňovú batériu. Vďaka prevzdušňovaniu a usmerňovaniu prúdu perlátor redukuje prietok vody tak, aby nedochádzalo k zníženiu komfortu pri umývaní rúk.

  • Úsporné splachovacie ventily

Splachovacie ventily sú vhodné pre všetky typy kombi toaliet. Predávajú sa vo verzii štart stop alebo ako dvojtlačidlový panel. V prípade štart stop ide o jedno tlačidlo, ktorým manuálne regulujete objem vody. Jedným stlačením dôjde k spláchnutiu a druhým splachovanie zastavíte. Dvojtlačidlový panel funguje na tom istom princípe, avšak objem pretečenej vody regulujete voľbou tlačidla.