BÝVANIE

Začnite kompostovať doma

Pinterest LinkedIn Tumblr

Nie každý vie, prečo je bio odpad na skládkach problém.

Veľa ľudí, si pri pohľade na šupky z banánu alebo mrkvy v koši asi nepomyslí, že môžu predstavovať porovnateľný problém ako všetko ostatné okolo. Odkloniť bio odpad z cesty na skládku je však rovnako dôležité. Pýtate sa prečo? Dôvodov je viacero.

Bio odpad predstavuje až 40% celkového množstva odpadu, čo je naozaj vysoký podiel. Novo navezené odpady stláčajú tie staršie v nižších vrstvách, čo zabraňuje prísunu kyslíka potrebného pre ich optimálny rozklad, čím vznikajú hnilobné procesy a škodlivé plyny ako metán, ktorý je jeden z najagresívnejších skleníkových plynov zapríčiňujúcich otepľovanie planéty (metán je dokonca 30-krát viac škodlivejší ako oxid uhličitý).

Spaľovanie je v porovnaní so skládkovaním síce lepšia voľba, avšak ani tu sa nevyhneme tvorbe škodlivých plynov, napr. dioxínu. Je až paradoxné, že riešením tohto závažného problému je aktivita, ktorú pozná človek prakticky od samého začiatku jeho existencie a tým kompostovanie.

Kompostovanie je najlepší spôsob, ako obohatiť pôdu organickými látkami. Je to prirodzený biochemický proces, pri ktorom z pôvodných organických látok vplyvom živých organizmov, obzvlášť mikroorganizmov, vzniká organické hnojivo – kompost.

Kompost si môžete založiť na záhrade, vyhľadať najbližší kompost vo vašom okolí v meste, ale dnes existuje veľa možností a menších, ale užitočných kompostérov, ktoré vám pomôžu s triedením bio odpadu aj v domácnosti. Aj vy môžete zredukovať odpad z vašej domácnosti až o 40% a navrátiť potrebné živiny späť do prírody,